ZingTruyen.Pro

YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]

Fanfiction

168402

Hoàn thành

02-02-2023

YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]

12108 lượt thích / 168402 lượt đọc
Nếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Min Yoongi siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Min Yoongi cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? Thể loại: Sinh Tử Văn. Tác giả gốc: @KimAnhbymeo Chuyển ver by Sum Tơ.

5 chương mới nhất truyện YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]