ZingTruyen.Pro

Vạn Kiếp Luân Hồi, Ta Tìm Người

Lãng mạn

2026

Đang cập nhật

05-08-2023

Vạn Kiếp Luân Hồi, Ta Tìm Người

155 lượt thích / 2026 lượt đọc
Thể loại: NGƯỢC TRA CÔNG, xuyên nhanh, đam mỹ, hệ thống, 1x1, SE, HE, tình cảm. Ngược thụ nhất biến, ngược công ngàn biến!!! Trì Diễn (thụ) x Hình Thiên (công) Nát lòng nản chí một lòng muốn trở về cát bụi thụ x Hắc hoá trước tra sau cẩu công. Trước tiện thụ, sau tiện công. Công khóc lóc truy thê, nhưng thụ không cần.

Danh sách chương Vạn Kiếp Luân Hồi, Ta Tìm Người