ZingTruyen.Pro

Tổng Hợp Song Tính (Caoh/Thô Tục)

Hành động

740849

Đang cập nhật

30-08-2023

Tổng Hợp Song Tính (Caoh/Thô Tục)

11614 lượt thích / 740849 lượt đọc
Bối cảnh rất không có tam quan. Chỉ toàn thịt thịt và thịt. Vì lười nghĩ tên nên một số chương bị trùng tên của các nhân vật với nhau. Tên thì giống nhưng cốt truyện và đôi khi là tính cách nhân vật cũng khác đi nhó:3

5 chương mới nhất truyện Tổng Hợp Song Tính (Caoh/Thô Tục)