ZingTruyen.Pro

TÔI Ở TINH TẾ LIVESTREAM CHĂM SÓC THÚ CON

Huyền ảo

9187

Đang cập nhật

16-09-2023

TÔI Ở TINH TẾ LIVESTREAM CHĂM SÓC THÚ CON

1417 lượt thích / 9187 lượt đọc
Hán việt: Ngã Tại Tinh Tế Trực Bá Dưỡng Tể Tác giả: Vi Miêu Tác Trành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tương lai, Tình Cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Thú nhân, Song khiết, Mỹ thực, Tinh tế, Chủ thụ, Sảng văn, Phát sóng trực tiếp, Ấm áp, Kim bài đề cử, 1v1, HE Tình trạng: 103 chương + 11 phiên ngoại Editor: Edit 1 Nửa Rồi Drop Beta: Kazsociu Artist bìa truyện: Tu Uyen Lần đầu mình edit truyện, còn nhiều sai sót cho nên chỉ đúng 50-70% mà thôi.

5 chương mới nhất truyện TÔI Ở TINH TẾ LIVESTREAM CHĂM SÓC THÚ CON