ZingTruyen.Pro

「 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 | thơ gửi Baerietta, từ phía bên kia cánh đồng cỏ địa đàng 」

Fanfiction

867

Đang cập nhật

12-01-2021

「 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 | thơ gửi Baerietta, từ phía bên kia cánh đồng cỏ địa đàng 」

52 lượt thích / 867 lượt đọc
letters to baerietta, from the other side of elysian. written by mdbt. warning: lowercase, ooc, psychological

5 chương mới nhất truyện 「 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 | thơ gửi Baerietta, từ phía bên kia cánh đồng cỏ địa đàng 」