ZingTruyen.Pro

[Slenderman X Jeff The Killer] Love?

Fanfiction

41508

Hoàn thành

18-03-2022

[Slenderman X Jeff The Killer] Love?

3524 lượt thích / 41508 lượt đọc
Jeff không thích tình yêu, cậu lại càng không tin vào nó hơn. Slender không thích tình yêu, nhưng rốt cuộc gã lại yêu một người không thể tin vào tình yêu. "Ông ấy đang đi vào chỗ chết!" "Tình yêu, cũng gần gần như chết" - - Một fic Slender x Jeff nữa của tui :)))) oa tui yêu cp này Phần 2 của fic đã có ở trong wattpad của tui, tên Hồi sinh nha cả nhà

5 chương mới nhất truyện [Slenderman X Jeff The Killer] Love?