ZingTruyen.Pro

[NP/ Song Tính] Con Đĩ Của Thế Giới Mới

Truyện ngắn

31418

Hoàn thành

21-10-2023

[NP/ Song Tính] Con Đĩ Của Thế Giới Mới

273 lượt thích / 31418 lượt đọc
Tác giả: ZanZan Thế loại: Song tính, Futa, .... nhiều thể loại. Đây là một câu chuyện không có thật và nó hoàn toàn hư cấu. Khuyến cáo: AI KHÔNG THÍCH HOẶC KHÔNG PHẢI GU CÓ THỂ NEXT. XIN CẢM ƠN Truyện chỉ duy nhất trên Wapptap nên lưu ý khi thấy truyện trên bất cứ web nào khác liên vui lòng "Tố cáo" bài đó và báo lại cho mình với nhe. Mình xin cảm ơn ạ.