ZingTruyen.Pro

NỒNG HƯƠNG LÚA CHÍN

Cổ đại

4

Đang cập nhật

08-11-2023

NỒNG HƯƠNG LÚA CHÍN

0 lượt thích / 4 lượt đọc
Số phận bi thảm của những con chim bị nhốt trong lồng là cụm từ dù chưa nói lên hết cuộc đời người phụ nữ nơi cung cấm nhưng là cốt để diễn tả tiếng lòng họ.

Danh sách chương NỒNG HƯƠNG LÚA CHÍN