ZingTruyen.Pro

[ Nguyên Khải ] Chỉ Mình Anh

Fanfiction

2607

Hoàn thành

26-08-2020

[ Nguyên Khải ] Chỉ Mình Anh

162 lượt thích / 2607 lượt đọc
Thể loại : BL, ngọt , gương vỡ lại lành [ Vương Nguyên × Vương Tuấn Khải ] ĐÂY LÀ CHUYỆN ĐẦU TAY NÊN SAI SÓT THÌ GÓP Ý GIÚP EM Ạ 🔥CHUYỆN DO TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT 🔥

5 chương mới nhất truyện [ Nguyên Khải ] Chỉ Mình Anh