ZingTruyen.Pro

Truyện teen

6000

Đang cập nhật

04-09-2023

"Người Hầu" Chín Tuổi | GeminiFourth

1268 lượt thích / 6000 lượt đọc
"Cậu, khi nào tui mới giàu cậu nhì ? Nào tui giàu tui sẽ lấy vợ, lâu lâu tui về thăm cậu nha." "Fot sẽ không bao giờ giàu đâu." *Đây là fiction ! Không có thật. Tất cả hình ảnh, bối cảnh, nội dung, thời gian trong truyện đều là tưởng tượng !