ZingTruyen.Pro

[Mitake] Bảy ngày hợp yêu

Truyện ngắn

8761

Hoàn thành

08-03-2022

[Mitake] Bảy ngày hợp yêu

1600 lượt thích / 8761 lượt đọc
Dù là hai phương trời, dù là lệch giờ giấc, cho dù làm sao đi nữa Manjiro nói chờ là sẽ chờ. Chờ cho đến khi trái đất ngừng quay mới thôi. Au: mandagitto Chuyển ver: Kim_Quyen_1012 ❌FIC ĐÃ ĐƯỢC AU CHO PHÉP CHUYỂN VER ❌ 2/12/2021 - 31/12/2021 #6 Mitake [12/03/2022]

5 chương mới nhất truyện [Mitake] Bảy ngày hợp yêu