ZingTruyen.Pro

[LeoxSagit][Ngôn/Full] I'll wait you forever, My Everything.

Ma cà rồng

24806

Hoàn thành

25-10-2016

[LeoxSagit][Ngôn/Full] I'll wait you forever, My Everything.

2504 lượt thích / 24806 lượt đọc
Tác phẩm: Waiting for you forever, My everything.[phần 1 của War & Love] Tác giả: Nomel a.k.a Doãn Hạc. Thể loại: Vampire, Witch, nam x nữ, thanh thủy văn, ngược, HE. Nhân vật chính: Edward [ Dracula ] Lions, Diana Sagittarius. Rating: 14+ Độ dài: 42 chapters. Warn: Không chuyển ver, edit. Và bạn cũng có thể bị lọt hố bất cứ lúc nào. :)))))

Danh sách chương [LeoxSagit][Ngôn/Full] I'll wait you forever, My Everything.