ZingTruyen.Pro

Là Viễn Chủy Đệ Đệ Sao?

Fanfiction

18255

Đang cập nhật

26-11-2023

Là Viễn Chủy Đệ Đệ Sao?

2087 lượt thích / 18255 lượt đọc
"Tại sao ta phải khóc cơ chứ? " Bối cảnh: Nếu Cung Viễn Chủy không được Cung Thượng Giác nhận nuôi? Thiết lập: Ngay từ khi còn bé Cung Viễn Chủy đã nói "tại sao phải khóc", nhưng sau được Cung Thượng Giác nuôi dưỡng lại trở thành bé "thích đỏ mắt tủi thân khóc trước ca ca". Vậy nên muốn thử xem nếu bé không được nuôi dưỡng như thế mà phải tự mình lớn lên sẽ như thế nào. Mạch truyện: Không có, chỉ dựa theo tuyến đi của phim, chưa đọc nguyên tác.

5 chương mới nhất truyện Là Viễn Chủy Đệ Đệ Sao?