ZingTruyen.Pro

[KookV/KooKtae] Sinh con cho tình một đêm.

Ngẫu nhiên

48506

Hoàn thành

01-02-2023

[KookV/KooKtae] Sinh con cho tình một đêm.

2419 lượt thích / 48506 lượt đọc
Truyện được chuyển ver. Tên gốc: Nha! Có bầu rồi. Couple gốc: Lôi Nghị x Cố Dương. Tác giả: Thần Điện Tế Ti. Tên chuyển ver: Sinh con cho tình một đêm. Couple chuyển ver: Jeon Jungkook x Kim Taehyung. Category: Sinh tử văn, ngọt, điền văn. Lưu ý: Đây chỉ là truyện không có ý xúc phạm đến ai. Đây là bộ fic tớ chuyển ver chứ không phải là bộ fic mà tớ tự sáng tạo ra, nếu có sự khiếu nại thì tớ sẽ xóa fic. Ngày bắt đầu: 12/09/2022. Ngày hoàn thành: 30/11/2022.

5 chương mới nhất truyện [KookV/KooKtae] Sinh con cho tình một đêm.