ZingTruyen.Pro

KIẾP SAU GẶP LẠI NGƯỜI

Kinh dị

133

Đang cập nhật

14-10-2023

KIẾP SAU GẶP LẠI NGƯỜI

15 lượt thích / 133 lượt đọc
Kiếp trước hắn chứng kiến cô ra đi trước mắt mà chẳng thể làm gì, kiếp này tương ngộ được người, hắn vĩnh viễn cũng không để chuyện 1000 năm trước lặp lại. Hắn - yêu hồ nghìn năm. Cô - kiếp trước trước là pháp sư, vì nghĩa diệt thân, kiếp này tái sinh trong thân thể cô gái ngoài 20.