ZingTruyen.Pro

【Hoàn】Thanh Âm Giọng Hát 〖 Genshin Yandere ZhongliX Reader

Fanfiction

5169

Hoàn thành

09-10-2022

【Hoàn】Thanh Âm Giọng Hát 〖 Genshin Yandere ZhongliX Reader

368 lượt thích / 5169 lượt đọc
Sau cái chết của bạn, anh ấy đã thề sẽ không bao giờ quên nữa. [chứa những kẻ phá hoại cho nhiệm vụ 'từ biệt, chúa tể cổ đại'] Chú ý ༛̥⃝ Vâng và vâng phiên bản này là phiên bản dịch anh sang việt. Chính xác là dịch lậu :) nên nếu ai là fan chuyên báo cáo về phiên bản này vâng. Tôi thích dịch lậu kiểu Yandere này, thì tôi sẽ cố gắng sẽ xóa nó dịch đưa cái khác vâng. Tôi nói rất ngắn gọn vs mông không bị thật. Xin mọi người hãy uổng hộ tôi đi :) Với lại dịch không hay chưa chỉnh sửa nhiều nên không cảm và chưa có thời gian sửa tiểu thuyết. :)

5 chương mới nhất truyện 【Hoàn】Thanh Âm Giọng Hát 〖 Genshin Yandere ZhongliX Reader