ZingTruyen.Pro

Pure Blood Dragon Divine Rimuru

Fanfiction

93849

Đang cập nhật

17-09-2023

Pure Blood Dragon Divine Rimuru

5498 lượt thích / 93849 lượt đọc
Tôi đã mắc nhiều sai lầm hơn. Tôi đã làm bất cứ điều gì có thể để mắc sai lầm. Tôi đã phạm sai lầm với một ý chí mạnh mẽ. Tôi đã phạm sai lầm một lần nửa và một lần nửa. Và điều đó dẫn đến...không có gì. Tôi đã nhìn. Tôi đã nhầm những gì tôi nhìn thấy. Tôi đã nhầm nhiều hơn những gì tôi đã nhìn thấy. Tôi đã làm bất cứ điều gì để có thể để nhầm những gì tôi đã nhìn thấy. Tôi đã nhìn nhầm những gì tôi đã nhìn thấy với một ý chí mạnh mẽ. Tôi đã nhầm những gì tôi đã nhìn thấy một lần nửa và một lần nửa. Có một sai lầm ở đó. Tôi có thể nhìn thấy nó. Tôi có thể nhìn thấy bạn.

5 chương mới nhất truyện Pure Blood Dragon Divine Rimuru