ZingTruyen.Pro

[Genshin Impact] ti amo

Fanfiction

66785

Hoàn thành

16-09-2023

[Genshin Impact] ti amo

4570 lượt thích / 66785 lượt đọc
"ti amo" (tiếng Ý) là "i love you" ❥ dịch từ Tumblr nhưng hoàn toàn CHƯA XIN PHÉP và CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ TÁC GIẢ. ❥ NGHIÊM CẤM REUP, ĐEM RA KHỎI ACC WATTPAD CỦA TUI!! ❥ người dịch, viết: chewy_cheri (@rotensia) ❥ Fanart được dùng làm bìa thuộc artist humi (X/Twitter) Link: https://twitter.com/humi90151708?fbclid=IwAR06nwGmvkTACRKVFt0BZIY_qYOXBmo4cSIFmaHjn2ZN2n0jmXCX9uzzbxs

Danh sách chương [Genshin Impact] ti amo