ZingTruyen.Pro

[GeminiFourth] Mình Cưới Trước Rồi Yêu Sau Nhá?

Fanfiction

70005

Đang cập nhật

30-11-2023

[GeminiFourth] Mình Cưới Trước Rồi Yêu Sau Nhá?

7997 lượt thích / 70005 lượt đọc
Fourth Nattawat sẽ là người yêu hợp đồng, xa hơn thì sẽ là vợ hợp đồng của chủ tịch Gemini Norawit ----- FIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT, NHƯNG VẪN SẼ CÓ MỘT SỐ CHI TIẾT ĐẾN TỪ NGOÀI ĐỜI, ĐỂ ĐEM VÀO CHUYỆN VÀ CŨNG CÓ MỘT SỐ CHI TIẾT SẼ BỊ THAY ĐỔI KHÔNG GIỐNG NGOÀI ĐỜI. -Chính và duy nhất GeminiFourth Và góp ý, để tác giả rút kinh nghiệm. ⚠️Lưu ý trong fic con trai có thể mang thai⚠️

5 chương mới nhất truyện [GeminiFourth] Mình Cưới Trước Rồi Yêu Sau Nhá?