ZingTruyen.Pro

[ Fyodor x Reader ]: Tà dương

Fanfiction

6931

Hoàn thành

04-08-2023

[ Fyodor x Reader ]: Tà dương

729 lượt thích / 6931 lượt đọc
"Dẫu một mai không có em cạnh bên, xin anh đừng nặng lòng. Dẫu một mai em không thể trở về, xin anh hãy nhớ rằng cảm giác nơi lồng ngực vẫn chưa từng đổi thay. Dẫu một mai em chẳng thể nói lời yêu, xin nỗi vấn vương đừng hiện nơi đáy mắt người. Hãy để tình ta trường tồn với thiên thu. Tình yêu của em vẫn chưa từng phai nhạt, xin anh hãy nhắm mắt khi em đi xa..." Challenge được lấy từ " Nhà sản xuất thử thách viết lách" trên Facebook ⚠Khả năng cao bị OOC ⚠️ Warning: có chút yếu tố tiêu cực