ZingTruyen.Pro

5.[Đam mỹ] Wrong Impression - Trần Ẩn || 他的人设不太行 - 陈隐

Tiểu thuyết

898541

Hoàn thành

18-02-2023

5.[Đam mỹ] Wrong Impression - Trần Ẩn || 他的人设不太行 - 陈隐

29834 lượt thích / 898541 lượt đọc
Tên gốc: Thiết lập tính cách của đối phương không ổn lắm 他的人设不太行 (Tựa đề tiếng Anh lấy theo phiên bản sách xuất bản Bắc Mẽo) Tác giả: Trần Ẩn 陈隐 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, (một chút) giới giải trí, thoải mái hài hước, đời thường, ngọt văn, niên thượng (chênh 10 tuổi), cường cường, HE Số chương: 70 chương + x phiên ngoại CP: Mệnh FA am hiểu tâm thần phân liệt tác giả thiên tài công x Đẹp trai mà dở hơi diễn viên phái nỗ lực thụ

5 chương mới nhất truyện 5.[Đam mỹ] Wrong Impression - Trần Ẩn || 他的人设不太行 - 陈隐