ZingTruyen.Pro

[EDIT] [Đản Xác] Con tim rung động

Fanfiction

2914

Hoàn thành

25-12-2021

[EDIT] [Đản Xác] Con tim rung động

299 lượt thích / 2914 lượt đọc
Tên gốc: 怦然心动 Tác giả: 林鹤 Link lofter: https://yuzhouzuigaohesansui.lofter.com/post/1f0741a3_1c82a9a3f ----- Tác phẩm dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác