ZingTruyen.Pro

Dịch Vụ Thuê Bạn Trai [BigBang-Winner-IKON][Minwoo-BaeRi-KangNam-Gtop-Bobbin]

Fanfiction

27096

Hoàn thành

18-03-2016

Dịch Vụ Thuê Bạn Trai [BigBang-Winner-IKON][Minwoo-BaeRi-KangNam-Gtop-Bobbin]

1385 lượt thích / 27096 lượt đọc
Truyện gốc : Rent Boyfriend Truyện đã được thay đổi tên nhân theo couple mình thích và bị thay đổi một it́ nội dung! Truyện chưa được tác giả đồng ý là mình liều mang post cho ai thích mấy couple giống mình cùng đọc !

5 chương mới nhất truyện Dịch Vụ Thuê Bạn Trai [BigBang-Winner-IKON][Minwoo-BaeRi-KangNam-Gtop-Bobbin]