ZingTruyen.Pro

Diabolik Lovers (SS3)

Ma cà rồng

42409

Đang cập nhật

11-04-2018

Diabolik Lovers (SS3)

556 lượt thích / 42409 lượt đọc
Đây là lần đầu tiên mik viết truyện nên có gì sai sót mong m.n bỏ qua nha. Một số tính cách của các nhân vật sẽ bị thay đổi nhé