ZingTruyen.Pro

[CHAELICE]-[Cover]-[Edit] In Her Shoes

Fanfiction

23961

Hoàn thành

10-02-2021

[CHAELICE]-[Cover]-[Edit] In Her Shoes

1708 lượt thích / 23961 lượt đọc
Author: XeXe Chuyển ver từ bộ Yulsic cùng tên. HE, đã hoàn. "In Her Shoes" là thành ngữ mang ý nghĩa: ta có đứng ở vị trí, hoàn cảnh của người đó thì mới hiểu tại sao họ lại suy nghĩ và hành động như vậy.

5 chương mới nhất truyện [CHAELICE]-[Cover]-[Edit] In Her Shoes