ZingTruyen.Pro

(Bonten x Reader) Tội Phạm về Việt Nam có gì vui? (Hoàn?)

Fanfiction

25564

Hoàn thành

08-07-2022

(Bonten x Reader) Tội Phạm về Việt Nam có gì vui? (Hoàn?)

2656 lượt thích / 25564 lượt đọc
Ôi không!Y/n bị tha hóa rồi! Và sẽ không có gì tồi tệ hơn nếu em không gặp tổ chức tội phạm Phạm Thiên và lan tỏa sự tha hòa cách thiểu năng này. Hãy đồng hành cùng Y/n đi tha hóa cả cái Phạm Thiên này nào.

5 chương mới nhất truyện (Bonten x Reader) Tội Phạm về Việt Nam có gì vui? (Hoàn?)