ZingTruyen.Pro

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên

Tiểu thuyết

799680

Hoàn thành

27-05-2023

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên

66793 lượt thích / 799680 lượt đọc
Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, gần quan được ban lộc, tình yêu và hôn nhân. Nhân vật chính: Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch. Bản Edit thuộc về _Eirlys

5 chương mới nhất truyện [BHTT] [EDIT] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên