ZingTruyen.Pro

Bác Sĩ La Em Là Đồ Đáng Ghét! Ver [LiChaeng]

Lãng mạn

98125

Hoàn thành

21-11-2021

Bác Sĩ La Em Là Đồ Đáng Ghét! Ver [LiChaeng]

5221 lượt thích / 98125 lượt đọc
Cover [LiChaeng] Đã có sự cho phép của Au gốc. Au gốc: @Tieeeeee Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/227436758?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=discover_row_story&wp_page=discover_list&wp_uname=SYATT_hihello&wp_originator=FQEY8ung5y1Qjp6YFvWLTvUImFPknUg1qzS35pfEUMc4dtrwf9cqL42ehalVmNR5Dbix5Gu0nXGaTdbtkbFmBEp%2Bn59rIkOdemSDDF24gGQUOkwyuzvGGYSd00m1COZ6 Gặp nhau sớm ở fic cover đầu tiên này của tui nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, love you all <3

5 chương mới nhất truyện Bác Sĩ La Em Là Đồ Đáng Ghét! Ver [LiChaeng]