ZingTruyen.Pro

Tiểu thuyết
[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc
[ Xuyên nhanh ] Hào quang Mary Sue đều vô dụng
[P2]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
[BH.MX] Bạch Liên Hoa cùng Bạch Nguyệt Quang - Thẩm Nhật Thập [Hoàn]
Đà Lạt : Hư và Thực
Đường Một Chiều - Mộng Tiêu Nhị 单行道 - 梦筱二 (Ngôn tình - Edit)
[BH.CĐ] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ [Hoàn]
[Mau xuyên] Công lược boss phản diện (Edit)
(Đam mỹ/H văn/ NP) Hắc liên hoa mỹ nhân đùa bỡn
[ĐM] Ngủ sớm một chút
[BHTT] [EDIT] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại Thủy
[Hoàn - Song tính/ thô tục] Sếp mèo tinh khóc meo meo - Niết niết miêu nhục điểm
THÊ TỬ NGỐC-Phượng vân
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại Thủy
[EDIT] Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi
[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!
[EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
[Edit|ĐM] Mỗi ngày mỹ nhân xinh đẹp đều bị cưỡng ép (Xuyên nhanh)
[ĐM - EDIT HOÀN] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì Vãn
[BHTT][Edit] Khó chơi - Ngư Sương
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
Mượn Giống ( NP, H tục )
[Cao H - HOÀN] Sau khi bị bạn trai thôi miên
[BH.CĐ] Hoán Thân Nhân Duyên - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên [Hoàn]
Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh Dã
[BH.CĐ][Hoàn] Tạ Tướng┃Nhược Hoa Từ Thụ
[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổ
[ĐM/Edit] Cậu Ấy Biết Bay - Dư Dụ
[Đam mỹ-EDIT] Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi