ZingTruyen.Pro

Tiểu thuyết
[ĐM/Edit] Cậu Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu Hoa
[BH.CĐ] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ [Hoàn]
[Xuyên nhanh] Nữ phụ chỉ muốn lên giường.
[BH.CĐ] Hoán Thân Nhân Duyên - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên [Hoàn]
[BH.CĐ][Hoàn] Tạ Tướng┃Nhược Hoa Từ Thụ
[ĐM - EDIT] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì Vãn
Đà Lạt : Hư và Thực
[Hoàn/ABO] Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản Diện
[EDIT] Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi
[P3] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
THÊ TỬ NGỐC-Phượng vân
[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổ
[Hoàn][ĐM] Sau khi gả thay tôi cười gần chết
Đường Một Chiều - Mộng Tiêu Nhị 单行道 - 梦筱二 (Ngôn tình - Edit)
[ĐM/Song tính/On-going] Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc
[Đam mỹ-EDIT] Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!
[ Xuyên nhanh ] Hào quang Mary Sue đều vô dụng
[ĐM - Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng.
[Edit - Song tính/ thô tục] Sếp mèo tinh khóc meo meo - Niết niết miêu nhục điểm
[P2]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
[BHTT] [EDIT] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại Thủy
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
[BH.MX] Bạch Liên Hoa cùng Bạch Nguyệt Quang - Thẩm Nhật Thập [Hoàn]
[EDIT] Bàn Về Thiên Tài Chiến Lược - Lý Ôn Tửu
[DROP] [Edit|ĐM] Mỗi ngày mỹ nhân xinh đẹp đều bị cưỡng ép (Xuyên nhanh)
[BHTT] - [Hoàn] - Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm
[Mau xuyên] Công lược boss phản diện (Edit)
[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồi